FOORUMI

MINKÄ luomismyytin mukaan maailma syntyi sotkan munasta? Mikä on vaikuttanut Suomessa laajalti taiteisiin ja tieteisiin? Millä on Suomessa keskeisin symbolinen asema? Millä on suomalaisessa aatehistoriassa rooli kansallisen kulttuurin rakentajana? Mistä on muodostunut suomalaisille erilaisia sankaruuskuvia? Mikä eepos on nostettu suomalaisen kulttuurin kulmakiveksi ja merkkipaaluksi? Mikä ilmentää suomalaiskansallisia ominaislaatuja?

KYLLÄ SE ON KALEVALA… Suomen kansalliseepos, Elias Lönnrotin kokoama ja toimittama runoelma, joka perustuu hänen vuodesta 1828 alkaen kokoamiinsa suomalais-karjalaisiin kansanrunoihin. Uusi Kalevala ilmestyi vuonna 1849 (44 vuotta varsinaisen Kalevalan jälkeen). Kalevalan sisältämät runot eivät ole suoraan runonlaulajien laulamassa muodossa, vaan Lönnrot muokkasi niitä, yhtenäisti ja korjaili niiden kieliasua sekä siirsi joitain osia runoista toiseen paikkaan ja eri asiayhteyteen kuin alun perin muistiin merkityissä runoissa. Säkeistä kolme prosenttia Lönnrot runoili itse muodostamaan yhtenäisiä juonikuvioita. Kalevala kuvaa muun muassa Kalevalan ja Pohjolan kansojen sekä eri päähenkilöiden välisiä kiistoja, kostoreissuja ja kosiomatkoja sekä Sammon rakentamista ja ryöstöä. Tapahtumat päättyvät kristinuskon tuloon.

HTY jäsenkirjeessä 12082021
HTY FB 8/2021
HTY FB 8/2021

Helsinki Biennaali

on kahden vuoden välein toistuva kansainvälinen kuvataidetapahtuma, joka tuo korkeatasoisen nykytaiteen merelliseen Helsinkiin. Ensimmäinen biennaali järjestetään ainutlaatuisessa ympäristössä, Vallisaaressa 12.6.–26.9.2021. Se esittelee 40 kuvataiteen huippua sekä Suomesta että maailmalta. Taidetta voi löytää niin vanhan tykkitien varrelta kuin ruutikellareista ja tyhjilleen jääneistä asuinrakennuksistakin. Nähdään taiteen aarresaaressa! Ensimmäisen biennaalin nimi, Sama meri, muistuttaa siitä, että kaikki on yhteydessä kaikkeen ja siksi toisistaan riippuvaista. Tämä on tullut entistä näkyvämmiksi meneillään olevan ympäristökriisin ja koronapandemian myötä.

LUE LISÄÄ https://helsinkibiennaali.fi/

Helsinki Satellite Reef Biennaaliin taideteos on luotu yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Teosta varten on virkattu koralleja, jotka kootaan yhteiseksi taideteokseksi. Virkatut korallit on nimetty koska taiteilijat Margaret ja Christine Wertheim pitää tärkeänä, että teokseen osallistunut saa nimensä näkyviin heidän valmiin taideteoksen yhteyteen.

KATSO KOOSTE AIHEESTA